توضیحات

مدیریت سازمان های بین المللی

اخذ شده از دانشگاه ژنو. تکمیل شده در ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱.

مدرسین دوره:

  1. گیلبرت پروبست،
    دانشگاه ژنو.
  2. سباستین باکاپ،
    دانشگاه ژنو.
  3. بروس جنکس،
    دانشگاه ژنو.

17 ساعت (بطور تقریبی) – نمره کسب شده: 92٪