توضیحات

اذر، ۱۴۰۱ –

اخذ شده از دانشگاه ژنو و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور گیلبرت پروبست. کسب نمره ۹۲ از ۱۰۰.