توضیحات

حقوق بین الملل در عمل: داوری اختلافات بین المللی

دریافت شده از دانشگاه لیدن. تکمیل شده در ۸ آبان ۱۴۰۱.

مدرسین دوره:

  1. اریک دی براباندر،
    دانشگاه لیدن.
  2. جولیا پینزوتی،
    دانشگاه لیدن.

11 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 91.75%