توضیحات

مهر، ۱۴۰۱ –

اخذ شده از دانشگاه لایدن و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور دکتر اریک دی براباندر و دکتر جولیا پینزوتی. کسب نمره ۹۱.۷۵ از ۱۰۰.