اقدامات متقابل ایران در برابر خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و مکانیسم ماشه

1402-5-2 14:58:01 +00:00

ژورنال: فصلنامه مطالعات سازمان ملل، دوره ۲، شماره ۲، تیر ۱۳۹۸، صفحه ۸۹ - ۱۱۰. برجام  را می توان عامل اختلافات جدید سیاسی میان ایران و ایالات متحده قلمداد نمود. بعد از خروج دونالد ترامپ از این توافق چندجانبه و اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران، جمهوری اسلامی همچنان به تعهدات خود ادامه داد. اما [...]

تحلیل حقوقی شکایت ایران از ایالات محتده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری، بر اساس عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955

1402-5-2 14:58:14 +00:00

پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتو علوم اجتماعی و علوم انسانی، لاهه، هلند در نظام حقوق بین الملل هر تعهد دارای ضمانت اجراست و کشور ناقض تعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود. ایالات متحده آمریکا بعد از انقلاب 1357 همواره توسط تحریم های گوناگون مفاد عهدنامه مودت 1955 که یکی از منابع حقوق بین الملل است [...]

رفتن به بالا