حقوق بین الملل در عمل: راهنمای دادگاه ها و دیوان های بین المللی در لاهه

1402-5-2 14:44:39 +00:00

آبان، ۱۴۰۱ - اخذ شده از دانشگاه لایدن و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور لاریسا ون دن هریک و سیسیلی رز و یانیک رادی. کسب نمره ۹۵ از ۱۰۰.