حقوق بشر برای جوامع باز (دموکراتیک)

1401-10-14 13:48:11 +00:00

آبان، ۱۴۰۱ - اخذ شده از دانشگاه اوترخت و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور دکتر آنتوان بویز، دکتر یانکه جراردز و دکتر پائولین دو موری. کسب نمره ۱۰۰ از ۱۰۰.

حقوق بین الملل در عمل: راهنمای دادگاه ها و دیوان های بین المللی در لاهه

1401-10-14 13:48:32 +00:00

آبان، ۱۴۰۱ - اخذ شده از دانشگاه لایدن و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور لاریسا ون دن هریک و سیسیلی رز و یانیک رادی. کسب نمره ۹۵ از ۱۰۰.

حقوق بین الملل در عمل: داوری اختلافات بین المللی

1401-10-14 13:48:40 +00:00

مهر، ۱۴۰۱ - اخذ شده از دانشگاه لایدن و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور دکتر اریک دی براباندر و دکتر جولیا پینزوتی. کسب نمره ۹۱.۷۵ از ۱۰۰.

رفتن به بالا