حقوق کیفری بین المللی در سیستم حقوقی ملی: ایتالیا

1401-10-14 13:40:06 +00:00

مرداد، ۱۳۹۹ - مرکز حقوق بین الملل و سرمایه گذاری لاهه با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن حقوق کیفری بین المللی ایران. مدرس: پروفسور Anna Oriolo. از Universita Degli Studi Di Salerno، ایتالیا.

نظریه فرآیند حقوقی آمریکا (ALPT) و محدودیت های دعوی قضایی (ICC): مناسب بودن، هنجارهای عدالت و حقوق اساسی بشر

1401-10-14 13:40:15 +00:00

تیر، ۱۳۹۹ - مرکز حقوق بین الملل و سرمایه گذاری لاهه با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن حقوق کیفری بین المللی ایران. مدرس: پروفسور Anja Matwijkiw. از دانشگاه ایندین شمال غرب، ایالات متحده آمریکا.

رفتن به بالا