تحلیل سیاست خارجی ایران و معاهدات مودت و پیمان های استراتژیک با چین و آمریکا

2024-01-30T08:55:20-01:00

تحلیل سیاست خارجی ایران و معاهدات مودت و پیمان های استراتژیک با چین و آمریکا این وبینار در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ)، بنیاد مطالعات بین المللی گفت و گوهای جهانی و انتشارات جهان سیاست برگزار گردید.

مدرسه بهاره دیوان بین المللی کیفری

2024-01-30T10:13:29-01:00

مدرسه بهاره دیوان بین المللی کیفری این وبینار در تاریخ ۴ تا ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران و پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار شد.

حقوق کیفری بین المللی در نظام حقوقی ملی: ایتالیا

2024-01-30T10:01:38-01:00

حقوق کیفری بین المللی در نظام حقوقی ملی: ایتالیا این کنفرانس در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ توسط مرکز حقوق بین الملل و سرمایه گذاری لاهه برگزار شد.

نظریه فرآیند حقوقی آمریکا و محدودیت‌های دعاوی دیوان بین المللی کیفری: تناسب، هنجارهای قضایی و حقوق اساسی بشر

2024-01-30T10:00:00-01:00

نظریه فرآیند حقوقی آمریکا و محدودیت‌های دعاوی دیوان بین المللی کیفری: تناسب، هنجارهای قضایی و حقوق اساسی بشر این کنفرانس در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۹ توسط مرکز حقوق بین الملل و سرمایه گذاری لاهه برگزار شد.

رفتن به بالا