توضیحات

نظریه فرآیند حقوقی آمریکا و محدودیت‌های دعاوی دیوان بین المللی کیفری: تناسب، هنجارهای قضایی و حقوق اساسی بشر

این کنفرانس در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۹ توسط مرکز حقوق بین الملل و سرمایه گذاری لاهه برگزار شد.