توضیحات

مهر، ۱۴۰۱ –

اخذ شده از دانشگاه کیس وسترن رزرو (ایالات متحده آمریکا) و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور مایکل شارف و جان دیور درینکو. کسب نمره ۱۰۰ از ۱۰۰.