توضیحات

مرداد، ۱۳۹۹ –

اخذ شده از دانشگاه هاروارد و پلتفرم ادکس. مدرس: پروفسور مایکل سندل. کسب نمره ۷۶ از ۱۰۰.