توضیحات

اذر، ۱۴۰۱ –

اخذ شده از دانشگاه ایلینویز و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور مایکل آر فریک. کسب نمره ۱۰۰ از ۱۰۰.