توضیحات

آبان، ۱۴۰۱ –

اخذ شده از دانشگاه لایدن و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور لاریسا ون دن هریک و سیسیلی رز و یانیک رادی. کسب نمره ۹۵ از ۱۰۰.