توضیحات

حقوق بین الملل در عمل: راهنمای دادگاه ها و دادگاه های بین المللی در لاهه

اخذ شده از دانشگاه لیدن. تکمیل شده در ۱۵ آبان ۱۴۰۱.

مدرسین دوره:

  1. لاریسا ون دن هریک،
    دانشگاه لیدن.
  2. سیسیلی رز،
    دانشگاه لیدن.

18 ساعت (بطور تقریبی).
نمره کسب شده: 95%