توضیحات

سمینار کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل در تئوری و عمل

کامل شده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲.
این سمینار توسط اندیشکده نظریه‌های بدیل و دانشگاه ابن سینا برگزار شد.
مدرس دوره: پروقسور محمود مسائلی.
نمره اخذ شده: A+