توضیحات

آبان، ۱۳۹۹ –

اخذ شده از پلتفرم آکادمیکس. مدرس: فعال حقوق کودکان: حامد فرمند. کسب نمره ۱۰۰ از ۱۰۰.