توضیحات

آبان، ۱۴۰۱ –

اخذ شده از دانشگاه استنفورد و پلتفرم کرسرا. مدرس: پروفسور آن فرث موری. کسب نمره ۹۸.۳۹ از ۱۰۰.