توضیحات

بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر (UPR)

این کنفرانس در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مرکز حقوق بین الملل و سرمایه گذاری لاهه برگزار شد.